Fysiotherapie Kampherbeek

 

 

Geriatrie Fysiotherapie

Wanneer u ouder wordt en de beweeglijkheid van het lichaam begint af te nemen, kan onder andere de zelfredzaamheid in het geding komen. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De Geriatrie Fysiotherapeut kan u hier bij helpen.

 

Voor welke klachten gaat u naar de Geriatrie Fysiotherapeut?

Geriatrie Fysiotherapie richt zich op de zorg en het dagelijks bewegen van kwetsbare groepen die

te

 

 

maken hebben met complexe problematiek. Meestal betreft dit ouderen.

 

 

 

U kunt hierbij denken aan dementie, de ziekte van Parkinson, de gevolgen van een beroerte, herstel na een heupfractuur, reuma en artrose.
Het gaat hierbij niet alleen om ouderen die door de hoge leeftijd problemen ondervinden. Ook jongere cliënten kunnen vanwege hun ziekte door de Geriatrie Fysiotherapeut behandeld worden. Bijvoorbeeld mensen met de Ziekte van Parkinson die vroegtijdig verschijnselen van ouderdom vertonen en de hieruit voortkomende problematiek.

 

Hoe behandelt de Geriatrie Fysiotherapeut?

De Geriatrie Fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep ouderen en de daarbij behorende ziektebeelden. De therapie bestaat veelal uit oefentherapie gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Ook valpreventie is onderdeel van de therapie.
Naast het behandelen van de afname in mobiliteit, speelt het omgaan met en advisering hierin een belangrijke rol.

Omdat het functioneren in de thuissituatie van groot belang is, komt de Geriatrie Fysiotherapeut veelal (eerst) bij u thuis.

Daarnaast kunt u bij de Geriatrie Fysiotherapeut ook voor algemene fysiotherapie terecht.

 

Specialisatie

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de algemene opleiding fysiotherapie een specialisatie- opleiding voor geriatrie fysiotherapie gevolgd.
De specialisatie Geriatrie maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.
De vergoeding voor Geriatrie Fysiotherapie komt overeen met de algemene regels voor vergoeding van fysiotherapie (afhankelijk van het type verzekering).

 

 

 

 

 

Top